Tvoros

Baudos suma lygi avanso sumokėtai sumai nurodytai Komerciniame pasiūlyme. Tarp siūlomų tvorų variantų yra modeliai iš betono, medžio, metalo lydinių, vielos ir plastiko. Jų pagrindinis privalumas - patvarumas ir nedidelė kaina. Bet kokie Taisyklių sąlygų pakeitimai ar papildymai galioja tik pasirašius Rangos sutartį.

Metalinių tvorų ilgaamžiškumas priklauso nuo metalo apdirbimo ir padengimo būdų Užsakovas - klientas, kurio naudai gaminama tvoros įranga - toliau vadinama Produkcija.

Tvorų gamyboje mes dedame visas pastangas parduodamos produkcijos kokybei, nes tai Tvoros ilgametį jos funkcionalumą be specialios priežiūros. Šiam tikslui, apsauginių dangų, inžinerinio projektavimo ir medžiagų srityje diegiamos naujausios technologijos, kurios kartu su unikaliais dizaino sprendimais leidžia mums pasiekti geriausio rezultato. Tarp siūlomų tvorų variantų yra modeliai iš betono, medžio, metalo lydinių, vielos ir plastiko.

Užsakomos Produkcijos specifikacija ir aprašymas yra pateikti individualiame Komerciniame pasiūlyme, kurį pagal Užsakovo paraišką ruošia Rangovas. Rangovas įsipareigoja pagaminti ir perduoti Produkciją nurodytą komerciniame pasiūlyme Užsakovo nuosavybėn pagal komerciniame pasiūlyme nustatytą terminą ir kainą.

Tvoros Kaip greitai padidinti nario masaza

Produkcija gaminama individualiai pagal Užsakovo išmatavimus, Tvoros į gamybos ir montavimo technologinius ypatumus ir negali būti grąžinta Rangovui. Gamybos terminai yra nurodomi Komerciniame pasiūlyme ir skaičiuojami nuo avansinio mokėjimo datos. Avanso suma yra nurodyta komerciniame pasiūlyme.

Tvoros Zinoma, kaip padidinti nari

Avanso mokėjimas taip pat yra šių salygų parvirtinimas, kad Užsakovas susipažino ir sutinka su pasiūlyta paslauga ir kaina. Produkcijos nuosavybės teisė Užsakovui pereina tik po pilno atsiskaitymo už ją.

Tvoros kainos skaičiuoklė

Neapmokėjus pilnos Komerciniame pasiūlyme nustatytos užsakymo sumos, tvoros įranga laikoma Rangovo nuosavybe. Pristatyti Produkciją Užsakovo nurodytu adresu papildomai užsakoma paslauga.

Produkcijos iškrovimo darbai į pristatymo paslaugą nėra įtraukti, Tvoros nebuvo sutarta kitaip. Per nurodytą Komerciniame pasiūlyme terminą pagaminti Produkciją pagal pateiktą sąrašą ir specifikaciją.

Tvoros Nario dydis ir cigaretes

Produkcija laikoma perduota Užsakovui, kai jis patvirtina Produkcijos gavimo faktą važtaraštyje ar kitame gavimą patvirtinančiame dokumente. Užsakovas turi kruopščiai ją patikrinti nomenklatūrą, kokybę Tvoros t. Visas pastabas dėl akivaizdžių Produkcijos trūkumų Užsakovas privalo pareikšti raštu, t.

KIEMO VARTAI

Rangovui negavus pretenzijų, Tvoros, kad Produkcija yra kokybiška. Rangovas nėra atsakingas už Produkcijos kokybės pablogėjimą, jei Užsakovas ar tretieji asmenys ją naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokia Produkcija yra paprastai naudojama, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė įrangos naudojimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Produkcijos išoriniai ar kiti defektai nebuvo aptarti raštu Produkcijos perdavimo metu.

Metalinių tvorų ilgaamžiškumas priklauso nuo metalo apdirbimo ir Tvoros būdų Užsakovas - klientas, kurio naudai gaminama tvoros įranga - toliau vadinama Produkcija. Užsakomos Produkcijos specifikacija ir aprašymas yra pateikti individualiame Komerciniame pasiūlyme, kurį pagal Užsakovo paraišką ruošia Rangovas. Rangovas įsipareigoja pagaminti ir perduoti Produkciją nurodytą komerciniame pasiūlyme Užsakovo nuosavybėn pagal komerciniame pasiūlyme nustatytą terminą ir kainą.

Produkcijai suteikiama 24 dvidešimt keturių mėnesių garantija, jei nebuvo išduota papildoma gamintojo garantija, atskiriems produktams, nuo paslėptų gaminio defektų, kuri pradedama skaičiuoti nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Garantija padengia remontuojamos Produkcijos keičiamų detalių ir darbo valandų kaštus. Garantija netaikoma jeigu: 3.

Tvoros Penio storio vidutinis dydis

Produkcijos kokybės pablogėjimas ar pažeidimai yra sukelti Užsakovo ar trečiųjų asmenų veiksmų, Produkcija buvo naudojama ne tiems tikslams, kuriems tokia įranga yra naudojama, nesilaikoma instrukcijose nustatytų reikalavimų. Prekės yra nukainuotos 3. Produkcijos kokybės pablogėjimas, pažeidimai ar sugadinimas atsirado dėl nenugalimos jėgos force majeure Tvoros.

Ne dėl Rangovo kaltės Užsakovui vienašališkai nutraukus užsakymo vykdymą, Užsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus nuostolius ir sumokėti baudą už šių taisyklių nevykdymą. Baudos suma lygi avanso Tvoros sumai nurodytai Komerciniame pasiūlyme.

APTVĖRIMAI

Force Deparatas, skirtas padidinti nari. Rangovas Tvoros už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Rangovas, negalintis įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip Tvoros 15 penkiolika kalendorinių dienų, raštu informuoti apie tai Užsakovą ir gražinti avansinio mokėjimo sumą. Rangovas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintas bendradarbiaudamas šių taisyklių pagrindu.

  1. Tvoros - Metalinės tvoros
  2. Mūsų tvoros skaičiavimo sistema sukuria preliminarią būsimos tvoros vizualizaciją ir pateikia jums pasiūlymą pagal pasirinktus parametrus.
  3. Tvoros | rubaitau.lt
  4. Mūsų svetainėje naudojami slapukai angl.
  5. rubaitau.lt – tvoros ir kiemo vartai

Bet kokie Taisyklių sąlygų pakeitimai ar papildymai galioja tik pasirašius Rangos sutartį. Rangovo ir Užsakovo santykius, kurie yra neaptarti šiose Taisyklėse ir neišdėstyti Rangos sutartyje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.