Kaip padidinti valstybes bazes stori. Naršymo meniu

Šiame kontekste svarbu tai, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio 7 dalį, elektroninių duomenų įrodomoji galia yra tokia pati kaip ir kitų įrodymų. Naujasis SSRS vadovas pradėjo destalinizacijos kampaniją ir paskelbė, jog vienintelis būdas pabėgti nuo J. Nuo m. Kinijos-SSRS santykių lūžis ir kosminės lenktynės[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Kosminių lenktynių įvykiai nuo iki m. Toks reikalavimas galioja nuo

Šaltasis karas

Klausimai dėl dokumentų paieškos ir informacijos gavimo 1. Taip, fotografuoti dokumentus savo įranga valstybės archyvų skaityklose leidžiama nemokamai.

 • Nario dydis ir batai
 • Padidejes narys 30
 • Каждый отдельный атом, содержащийся в массе планеты, был помечен определенным цветом, а также числом нейтронов и протонов.

Skaitytojai, pateikę atskirą prašymą, gali naudotis savo turimomis skaitmeninėmis kameromis ir kitomis techninėmis priemonėmis tik specialiai tam įrengtose darbo vietose pagal valstybės archyvo direktoriaus patvirtintą tvarką.

Skaitytojų nufotografuotų dokumentų vaizdai negali būti naudojami komerciniais tikslais ar perduoti tretiesiems asmenims.

Pagrindinis straipsnis — Berlyno blokada. Siekiant atkurti Vokietijos ekonomiką, metų pradžioje Vakarų Europos valstybės ir JAV paskelbė Vakarų Vokietijoje įkursiančios federacinę valstybę. Po šios žinios paskelbimo J. Stalinas inicijavo Berlyno blokadą, kuri truko nuo m. Stalino poelgį, pradėjo lėktuvais į Berlyną siųsti būtiniausias maisto ir kitas prekes.

Skaitmeninius vaizdus, skirtus platinti, publikuoti, naudoti parodų ekspozicijoms, skaitytojas turi užsakyti archyve, naudodamasis archyve teikiamomis dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugomis. Skaitytojų padarytų skaitmeninių dokumentų vaizdų atspausdintos kopijos negali būti tvirtinamos tikrumo žyma. Metrikų aktų knygos, kuriomis remiantis daromi genealoginiai tyrinėjimai, taip pat bajorystę patvirtinantys dokumentai, saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve Gerosios Vilties g.

 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba - Klausimai - atsakymai
 • Šaltasis karas – Vikipedija
 • Vidutinio dydzio narys salims
 • Kaip padidinti peni 50
 • Спросила Элли.

Jeigu Jums reikia konkrečių metrikų aktų, prašome kreiptis į šį archyvą, nurodant, kokie metrikų aktai yra reikalingi, ieškomų asmenų pavardes, vardus, tėvavardžius, metrikų aktų sudarymo datą ir vietą, registracijos vietą bažnyčią, bendruomenę.

Prašymo formos pateikiamos interneto svetainėje www. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad ši paslauga yra mokama. Paslaugų kainoraštį taip pat galite rasti jau minėtoje interneto svetainėje. Genealoginės paieškos paslaugas teikia Lietuvos valstybės istorijos archyvas. Galima atlikti tyrimus archyvo skaitykloje, patiems skaitant dokumentus, taip pat informaciją apie genealoginių paieškų paslaugas teikia genealogijos ir heraldikos draugija, Kauno g.

Pastatų techninė Seksualinio kuno dydis Kaip padidinti į valstybės archyvus saugoti neperduodama.

Techninė dokumentacija sudaroma 4 egzemplioriais. Vieną egzempliorių gauna darbų užsakovas — namą eksploatuojanti bendrija ar įmonė. Antrą egzempliorių turi rangovas — statybos darbus vykdžiusi įmonė. Trečiasis egzempliorius gali būti nepilnas buvo registruojamas VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto kadastre ir registre.

Crochet Fold Crop Top - Pattern \u0026 Tutorial DIY

Ketvirtą egzempliorių nepilną turi projektinius darbus atlikę asmenys ar įmonės. Valstybės archyvai tokių duomenų neturi. Kūdikio gimimo data, laikas ir kita informacija fiksuojami Naujagimių registracijos žurnale, kuris saugomas ligoninės gimdymo skyriuje 75 metus.

Kaip padidinti valstybes bazes stori

Jei ligoninės gimdymo skyrius buvo likviduotas, Naujagimių registracijos žurnalas gali būti saugomas ligoninės archyve arba perduotas funkcijų perėmėjui. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba paaiškina, kad pagal galiojančio Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės.

Įstaigų, teisės aktų nustatyta tvarka perduodančių dokumentus toliau saugoti valstybės archyvams, dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą vykdo valstybės archyvai. Įstaigų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą vykdo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar jų įgaliotos įstaigos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo Kaip padidinti valstybes bazes stori m.

V, punktas.

Tokios įstaigos saugo trumpai pvz. Sveikatos apsaugos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminai yra nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių Kaip padidinti valstybes bazes stori žurnalų saugojimo terminas numatytas 75 metai tai ilgai saugomi dokumentai ir tokius dokumentus nustatytą laiką turi išsaugoti žurnalą sudariusi įstaigą, ją reorganizavus — funkcijų perėmėjas, o likvidavus — valstybės institucijos, įstaigos ar įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliota įstaiga Dokumentų ir archyvų įstatymo Kaip padidinti valstybes bazes stori straipsniso nevalstybinių organizacijų įskaitant ir viešąsias įstaigas ar privačių juridinių dokumentus — savivaldybės, kurios teritorijoje buvo registruotas juridinis asmuo, administracijos archyvas, Tikrina nario dydi perduodami likviduojamo juridinio asmens veiklos dokumentai, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę Dokumentų ir archyvų įstatymo 17 straipsnis.

Dėl mirties faktą patvirtinančio dokumento išdavimo turėtumėte kreiptis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą. Tačiau turėtumėte žinoti, kad privati informacija teikiama tik pareiškėjui pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Kai toks prašymas siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba faksu, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

Taip, valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai nustatyti Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštyjepatvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu.

Atsiskaityti už paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu ar čekiu, atskirais atvejais — grynaisiais pinigais archyve.

Kaip padidinti valstybes bazes stori

Valstybės archyvai saugo likviduotų įstaigų personalo dokumentus, patvirtinančius darbo stažą, bet ne darbo užmokestį. Tačiau informacijos apie šių dokumentų saugojimo vietą galite teirautis paskambinę telefonu 8 5 arba pateikę užklausą paštu ar el.

Pastaroji paslauga teikiama neatlygintinai tik tuo atveju, jei kreipiamasi dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažo trukmę ir arba darbo užmokestį valstybinės archyvų sistemos įstaigoje.

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA

Visų kitų įstaigų, kurių dokumentai yra saugomi valstybės archyvuose, duomenų apie darbo stažą išdavimas yra mokamas pagal patvirtintą kainoraštį. Į rašytinius asmenų prašymus atsakoma per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. SSRS gynybos ministerijai pavaldžių karinių padalinių dokumentai, tarp jų ir personalo bei darbo užmokesčio dokumentai, į Lietuvos valstybės archyvus saugoti nebuvo perduoti. Šie dokumentai saugomi Rusijos Federacijos gynybos ministerijos centriniame archyve Kirovo g.

Klausimai dėl dokumentų paieškos ir informacijos gavimo 1. Taip, fotografuoti dokumentus savo įranga valstybės archyvų skaityklose leidžiama nemokamai. Skaitytojai, pateikę atskirą prašymą, gali naudotis savo turimomis skaitmeninėmis kameromis ir kitomis techninėmis priemonėmis tik specialiai tam įrengtose darbo vietose pagal valstybės archyvo direktoriaus patvirtintą tvarką. Skaitytojų nufotografuotų dokumentų vaizdai negali būti naudojami komerciniais tikslais ar perduoti tretiesiems asmenims. Skaitmeninius vaizdus, skirtus platinti, publikuoti, naudoti parodų ekspozicijoms, skaitytojas turi užsakyti archyve, naudodamasis archyve teikiamomis dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugomis.

Klausimai dėl dokumentų ir archyvų valdymo 1. Dokumentų valdymas. Sąvokos ir principai tapatus ISO Vientisu laikomas toks dokumentas, kurisyra užbaigtas ir nekeičiamas, t. Tinkamu naudoti laikomas toks dokumentas, kurį galima nustatyti, surasti, pateikti ir suprasti visą jo gyvavimo ciklą ir kuris yra išsaugotas kartu su dokumentų tarpusavio ryšiais, paliudijančiais veiklos eigą.

Formuojant vienodą dokumentų valdymo praktiką valstybės ir Kaip padidinti valstybes bazes stori institucijose, įstaigose ir įmonėse, siūlytinos tokios dokumento autentiškumo, patikimumo, vientisumo ir tinkamumo naudoti apibrėžtys: Dokumento autentiškumas — dokumento savybė, pažyminti, kad jis yra tai, kas yra, ir leidžianti nustatyti dokumento sudarytoją bei dokumento sudarymo Pratybu dydzio narys. Dokumento patikimumas — dokumento savybė, reiškianti jo sudarymo ir saugojimo procedūrų nepažeistumą, jame užfiksuotos informacijos tikrumą.

Dokumento vientisumas — dokumento savybė, rodanti sudaryto dokumento užbaigtumą ir nekeičiamumą. Dokumento tinkamumas naudoti — dokumento savybė, leidžianti jį nustatyti, surasti, pateikti ir suprasti. Visos išvardytosios dokumento savybės yra viena nuo kitos neatsiejamos. Dokumentų saugojimo terminai nustatomi: 1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamose dokumentų saugojimo terminų rodyklėse, skirtose vidaus administravimo srities dokumentams Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė ; 2.

Ministerijoms, kitoms institucijoms priskirtoje srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklėse, suderintose su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru; 3. Institucijos ar įstaigos vadovo sprendimu, jei konkrečių dokumentų saugojimo terminas teisės aktais nėra nustatytas. Tokia nuostata grindžiama Dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostata, kad valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, nevalstybinės organizacijos ir privatūs juridiniai asmenys veiklos dokumentų saugojimo terminus nustato vadovaudamiesi įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimais.

Jei šie reikalavimai nėra nustatyti, dokumentų saugojimo terminai nustatomi atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų ir kitų susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus.

Taigi pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatas, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, nevalstybinės organizacijos ir privatūs juridiniai asmenys veiklos dokumentų saugojimo terminus nustato vadovaudamiesi įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimais.

Pagal minėtojo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies nuostatas, centriniai valstybinio administravimo subjektai rengia ir, suderinę su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru, tvirtina šiems subjektams priskirtoje srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodykles.

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka atsako tos institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas ar kitas tos institucijos, įstaigos ar įmonės įgaliotas asmuo.

 1. Николь попыталась сохранить душевное равновесие.
 2. Pratimai, skirti didinti varpos dydi
 3. Nario men
 4. Но я не помню, где она нахо-дится.

Būtent įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro m. Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro kompetenciją išleistuose teisės aktuose nėra nustatytos darbuotojų, kurie gali būti paskirti atsakingais už vieną ar keletą dokumentų valdymo srities funkcijų, kompetencijos ribos.

Rodyklėje nenurodytų dokumentų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi. Rodyklės taikymo praktiniai aspektai Kai Rodyklėje nurodyta, kad sprendimą dokumentus saugoti nuolat priima valstybės archyvas, Kaip padidinti valstybes bazes stori archyvo sprendimas priimamas iš karto, derinant įstaigos dokumentacijos planą, arba tai galima padaryti vėliau — dokumentus tvarkant arba pasibaigus nustatytam jų saugojimo terminui derinant bylų apyrašus ar dokumentų bylų naikinimo aktus.

Pagal įsigalėjusią teisės aktų normų taikymo praktiką, kai yra vieną veiklos sritį reglamentuojantys du norminiai teisės aktai, vadovaujamasi paskutiniuoju vėlesniuoju norminiu teisės aktu.

Taigi tuo atveju, kai iki Rodyklės įsigaliojimo dokumentams buvo nustatytas ilgesnis saugojimo terminas ir dokumentų saugojimo procesas dar tęsiasi, taikomas vėliausiojeRodyklėje nustatytas saugojimo terminas. Dokumentų saugotojas, atsižvelgdamas į dokumentų saugotojo ir su juo susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus bei įstaigos vykdomas specialiąsias funkcijas, gali savo veiklos dokumentus nuspręsti saugoti ilgiau, nei nustatyta Rodyklėje.

Tokiu atveju dokumentacijos plane nurodomas Rodyklės punktas papunktiskuriame nustatytas šių dokumentų minimalus trumpesnis saugojimo terminas. Dokumentų saugotojas, teisės aktų nustatyta tvarka atlikęs dokumentų vertės ekspertizę, gali į ilgai saugomų bylų apyrašus įrašytiems dokumentams taikyti Rodyklėje nustatytą minimalų saugojimo terminą ir atrinkti juos naikinti arba, atsižvelgdamas į dokumentų saugotojo ir su juo susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus bei įstaigos vykdomas specialiąsias funkcijas, pasibaigus Rodyklėje nustatytam minimaliam saugojimo terminui, jį pratęsti.

Jei centrinio valstybinio administravimo subjekto patvirtintoje atitinkamos srities dokumentų saugojimo terminų rodyklėje konkretiems veiklos administravimo ar kitų bendrųjų funkcijų dokumentams nustatytas trumpesnis nei Rodyklėje saugojimo terminas, šiems dokumentams taikytinas Rodyklėje nustatytas ilgesnis saugojimo terminas.

Jei atitinkamos srities dokumentų saugojimo terminų rodyklėje veiklos administravimo ar kitų bendrųjų funkcijų dokumentus nustatyta saugoti ilgiau, nei numatyta Rodyklėje, pagal Rodyklės 3 punkto nuostatas gali būti taikomas ilgesnis atitinkamos srities rodyklėje nustatytas saugojimo terminas, dokumentacijos plane nurodant atitinkamos srities rodyklės punktą papunktį. Atsižvelgdamas į dokumentuose užfiksuotos informacijos išliekamąją vertę įstaigos dokumentus priimantis valstybės archyvas gali nuspręsti priimti saugoti į įstaigos nuolat saugomų bylų apyrašus įrašytus konkrečius Kaip padidinti valstybes bazes stori, kuriuos iki Rodyklės įsigaliojimo buvo nustatyta saugoti nuolat, ar jų nepriimti Rodyklės 4 punktas.

Įstaigos likvidavimo atveju dokumentams, kuriuos buvo nuspręsta saugoti ilgiau nei nustatyta Rodyklėje, taikytini Rodyklėje nustatyti minimalūs saugojimo terminai.

Šis reikalavimas netaikomas dokumentams, kurie valstybės archyvo sprendimu saugotini Nario didinimui.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nebelikus prievolės darbo sutartis registruoti anksčiau galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos formos žurnale, pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straipsnio 16 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas jos turi būti registruojamos pagal jų saugojimo terminą įstaigos vadovo nustatytame dokumentų registre Rodyklės 8. Jei asmens bylos nebus sudaromos arba jos bus saugomos trumpesnį nei Rodyklėje darbo sutartims nustatytą terminą, sudaroma atskira darbo sutarčių byla.

Jei asmens bylų saugojimo terminas nepratęsiamas ir, pasibaigus Rodyklėje nustatytam minimaliam saugojimo terminui, jos atrenkamos naikinti, būtina patikrinti, ar asmens bylose nesaugomi Rodyklės 7. Jei taip, jie iš asmens bylų išimami ir iš jų sudaromos atskiros teisės aktų ir darbo sutarčių bylos, kurios įrašomos į ilgai saugomų bylų apyrašus. Jei įstaigoje Rodyklės 7. Nuo m.

И я умру через несколько часов". Она глубоко вздохнула и попыталась взять себя в руки. Помедлив несколько секунд, Николь открыла. В камере было совершенно темно. Озадаченная Николь оглянулась, стараясь взглядом найти окликавшую ее - Мы .

I 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas, kurio 2 straipsnyje kuriuo keičiama galiojančio įstatymo 16 straipsnio 2 dalis nustatyta, kad ministerijos savivaldybėms savivaldybių archyvams galės perduoti tik likviduojamų valstybės institucijų, įstaigų ar įmonių, kurių steigėja yra ministerija, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas norminiuose teisės aktuose, nėra pasibaigęs.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuomone, šis įstatymas sietinas tik su naujai likviduojamų institucijų ir įstaigų veiklos dokumentais, o ne tomis institucijomis ar įstaigomis, kurių likvidavimo procedūros yra baigtos iki minimo įstatymo įsigaliojimo. Ši konsultacija negali būti laikoma Lietuvos vyriausiojo archyvaro sprendimu konkrečioje situacijoje.

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas 8. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso, kuris reguliuoja keleivių, bagažo ir krovinių vežimo organizavimą bei vykdymą, krovinių vežimo valstybinį valdymą ir kontrolę, atsakomybę už turtinę žalą, tarp jų ir važtaraščių išdavimo bendruosius reikalavimus, 27 straipsnyje nustatyta, kad krovinio vežimo sutartyje vežėjas pagal priimtą užsakymą įsipareigoja priimti krovinį, pateikti transporto priemonę, pagal važtaraštį nuvežti jam patikėtą krovinį į paskirties punktą ir išduoti jį gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja Kaip padidinti valstybes bazes stori krovinį ir už jo vežimą sumokėti sutartyje nustatytą užmokestį.

Vadovaujantis Kodekso 29 straipsnio 1 dalimi, važtaraštis yra krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Todėl važtaraščiai, kaip krovinio vežimo sutartį patvirtinantys dokumentai sietini su Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro m. Suinteresuotųjų institucijų nuomone Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosvažtaraščius siuntėjas, vežėjas ir krovinio gavėjas turėtų saugoti 5 metus pasibaigus krovinio vežimo sutarčiai.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tais atvejais, kai saugojimo terminas teisės aktais nėra nustatytas, taikant Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, juridinis asmuo dokumentų saugojimo terminą nustato atsižvelgdamas į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų ir kitų susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus.

Kaip padidinti valstybes bazes stori

Ar privalo krovinio siuntėjas, vežėjas ir gavėjas saugoti važtaraščius popierine forma juos atsispausdintikai šiuo metu krovinio siuntėjas teikia važtaraštį elektronine forma Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir ši informacija yra saugoma Inspekcijos valdomoje informacinėje sistemoje? Svarbu pažymėti, kad, pagal jau minėto Kodekso 29 straipsnio 5 dalį, važtaraštis gali būti spausdintas surašytas popieriuje ir arba elektroninės formos.

Kaip padidinti valstybes bazes stori

Elektroniniu važtaraščiu laikomas važtaraštis, kuriame nurodyti nustatyti važtaraščio duomenys ir kuris išrašytas ir gautas elektroniniu būdu, taip pat kurio kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas yra užtikrinti bent vienu iš Kodekso 29 straipsnio 5 dalyje nurodytų būdų: 1 naudojant saugų elektroninį parašą; 2 naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamomis elektroninių važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo paslaugomis; 3 bet kokiomis verslo kontrolės priemonėmis.

Krovinio siuntėjas, vežėjas ir gavėjas važtaraščius, kurie buvo pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos i. MAS Elektroninių važtaraščių posistemį, popierine forma jų atsispausdinti saugoti neprivalo. Duomenys i.

MAS duomenų bazėse saugomi 11 kalendorinių metų.