Atskiras narys

Norint pateikti duomenis į JADIS, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus atitinkamą rolę priklausomai nuo to, kas teikia duomenis , horizontaliame meniu pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras. Nuo lapkričio 10 dienos, pagal asmeninį ministro įsakymą, net paaiškėjus, jog esi sveikas žmogus, 14 dienų saviizoliacija nuo paskutinės sąlyčio dienos su sergančiu asmeniu tapo privaloma. Matelis lrs. Vykdydamas savo pareigas Skyrimo komitetas kuo labiau ir nuolat atsižvelgia į poreikį užtikrinti, kad valdymo organui priimant sprendimus nedominuotų atskiras narys ar maža narių grupė taip, jog tai galėtų pakenkti rinkos operatoriaus interesams. Anksčiau, gavus neigiamą testo atsakymą dėl COVID, buvo galima grįžti į normalesnį gyvenimo ritmą nesuėjus dviejų savaičių terminui. Antras bandymas nenusisekė jau šios kadencijos Seime.

Atskiras narys

Projektai 59 straipsnis. Skyrimo komitetas 1.

Atskiras narys

Rinkos operatoriai, kurie yra svarbūs dėl savo dydžio, vidaus organizacinės struktūros ir veiklos aprėpties bei sudėtingumo, turi įsteigti Skyrimo komitetą. Skyrimo komiteto nariais gali būti tik rinkos operatoriaus stebėtojų tarybos nariai.

Atskiras narys

Skyrimo komitetas atlieka šias funkcijas: 1 atrenka Atskiras narys į laisvas vadovų pareigas ir teikia rekomendacijas vadovams arba visuotiniam susirinkimui dėl jų paskyrimo į pareigas. Tai darydamas Skyrimo komitetas turi įvertinti vadovų žinias, įgūdžius, tarpusavio skirtumus ir patirtį.

Atskiras narys

Be to, Skyrimo komitetas turi parengti konkrečių pareigybių aprašymus, nurodydamas konkrečias pareigas ir gebėjimus, ir įvertinti, kiek šiam darbui turėtų būti skiriama laiko. Skyrimo komitetas taip pat turi nuspręsti, koks turi būti siektinas vadovų pasiskirstymas pagal lytį, atsižvelgdamas į nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų skaičių, ir parengti politikos aprašą, kaip padidinti nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų skaičių tarp rinkos operatoriaus vadovų, kad šis tikslas būtų įgyvendintas; 2 periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, vertina valdymo struktūrą, dydį, sudėtį bei darbo rezultatus ir teikia rekomendacijas stebėtojų tarybai dėl pakeitimų; 3 periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, vertina atskirų vadovų ir valdymo organų žinias, įgūdžius bei patirtį ir apie tai informuoja stebėtojų tarybą; 4 periodiškai peržiūri valdymo organo vyresniosios vadovybės narių atrankos ir skyrimo politiką ir teikia valdymo organui Atskiras narys.

Vykdydamas savo pareigas Skyrimo komitetas kuo labiau ir Atskiras narys atsižvelgia į poreikį užtikrinti, kad valdymo organui priimant sprendimus nedominuotų atskiras narys ar maža narių grupė taip, jog tai galėtų pakenkti rinkos operatoriaus interesams.

Atskiras narys

Vykdydamas savo pareigas, Skyrimo komitetas gali naudoti visus prieinamus išteklius, kuriuos jis laiko tinkamais, įskaitant galimybę pasitelkti išorės konsultantus. Rinkos operatoriai pripažįstami svarbiais dėl savo dydžio, vidaus organizacinės struktūros ir veiklos aprėpties bei sudėtingumo priežiūros institucijos sprendimu.

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Atskiras narys