Nario dydis 28, Explore our tools

Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti atlygio skaičiavimo ir mokėjimo nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams tvarką bei patvirtinti sutarties dėl Bendrovės valdybos nario veiklos valdyboje formą. Už darbo dieną rinkimų komisijose nustatomas atlyginimas pagal šiuos tarifus: 1 savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkams — 0,31 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų pareiginės algos atlyginimo bazinio dydžio, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas toliau — pareiginės algos bazinis dydis ; 2 savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir komisijų nariams — 0,25 pareiginės algos bazinio dydžio; 3 apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams — 0,25 pareiginės algos bazinio dydžio; 4 apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojams, komisijų sekretoriams ir komisijų nariams — 0,2 pareiginės algos bazinio dydžio. Darbo laiko apskaitos žiniaraščių rinkimų komisijose pildymo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija. Rinkimų komisijų pirmininkams, jų pavaduotojams, nariams ir sekretoriams už darbą rinkimų komisijose atlyginama pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenis, neviršijant atitinkamai rinkimų komisijai numatytų asignavimų darbo užmokesčiui.

Мы лишь просим вас оставаться пассивными наблюдателями, что бы вы там ни увидели и ни испытали.

Nario dydziai Kaip matuoti Kaip galite padidinti nario namus

Если вы испугаетесь или смутитесь и по каким-то причинам не сможете найти кого-нибудь из нас, просто сядьте там, где находитесь, сложив руки, и подождите, пока мы придем.

Наступило недолгое молчание. - Даже не могу вам сказать, - продолжил Арчи, - насколько важно сегодня вечером ваше правильное поведение.

Zoom narys yra naudingas ar ne Apie Espander padidino narys