Patobulintas eksperto narys

Trūksta aiškumo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo atstovo Vytauto Tumėno teigimu, klausant naujojo fondo veiklos modelio pristatymo pagrindinis klausimas kyla, kokie šitos reformos tikslai, kas buvo iki tol blogai ir kaip ši reforma padės pasiekti teigiamų rezultatų. European Assistance for Innovation Procurement — eafip initiative , kuris, remiamas Europos Komisijos, per artimiausius trejus metus ketina skatinti inovatyvius viešuosius pirkimus Europos Sąjungos šalyse bei auginti pirkimų organizatorių kompetenciją, jiems teikiant konsultacijas. Jie turės būti savo srities, kokios fondo remiamos programos stebėsenai yra skiriami, specialistai, taip pat šios valdybos narys privalės turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei ne mažesnę nei 4 metų valdymo ir administravimo veiklos patirtį visuomenės informavimo srityje.

Darius Petreikis - Kas yra politika.

Nekomercinės žiniasklaidos finansavimo modelis: tobulinti negalima naikinti Lapkričio 9 dieną Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete Kultūros ministro įsakymu suformuota darbo grupė posėdyje pristatė patobulintą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo SRTRF veiklos modelį.

Pagrindiniai grupės išsikelti tikslai — siekti fondo veiklos skaidrumo bei veiksmingesnio veiklos valdymo.

Nekomercinės žiniasklaidos finansavimo modelis: tobulinti negalima naikinti

Darbo grupės narių sprendimu, naujas fondo modelis ir toliau savo veiklą tęs kaip viešoji įstaiga, savo teisinio statuso nekeis. Fondas sieks įgyvendinti sukurtas naujas priemones, kurios turėtų padėti įvykdyti numatytus tikslus.

Patobulintas eksperto narys Coma padejo narys

Viena iš šių Nario nuotrauka dideja — tai Fondo valdybos bei Ekspertų tarybos atskyrimas. Kultūrinių ir šviečiamųjų projektų, pateiktų atitinkamai fondo remiamai programai, vertinimas nuo šiol bus patikėtas Ekspertų grupei, kuri savo ruožtu įvertinimus ir išvadas teiks Ekspertų tarybai.

Ši taryba turės teisę kreiptis į valdybą dėl Ekspertų tarybos priimtų sprendimų įvertinimo.

Patobulintas eksperto narys Narys didinti storio

Didelis dėmesys bus skirtas valdybos narių atrankai. Jie turės būti savo srities, kokios fondo remiamos programos stebėsenai yra skiriami, specialistai, taip pat šios valdybos narys privalės turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei ne mažesnę nei 4 metų valdymo ir administravimo veiklos patirtį visuomenės informavimo srityje. Valdybą skirs Visuotinis fondo dalininkų susirinkimas. Mažiau dalininkų savivaliavimo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Mykolas Karčiauskas teigia, kad fondo patobulinimas yra sveikintinas, kadangi bus aiški takoskyra tarp valdybos ir tarybos.

Patobulintas eksperto narys Nustatykite nario dydi pagal nuotrauka

Kaip teigia pašnekovas, visada atsiranda interesų konfliktų, kada yra skirstomos valstybės lėšos, todėl šis fondo patobulinimas gali padėti išvengti nesusipratimų. Anot M. Karčiausko, atskirtis tarp dalininkų ir ekspertų padės išvengti nusiskundimų dėl neteisingo lėšų skirstymo. Manau, kad nebebus tų nevykusių dalybų atsisėdus prie stalo. Tačiau kam sotinti vilką?

Patobulintas eksperto narys Padidinti nari 60 cm

Šiame fondo veiklos modelio tobulinime matau, kad yra įdėta daug pačių įvairiausių saugiklių, tačiau ydinga situacija išsaugoma ir toliau. Paprasčiausias būdas, mano supratimu, yra likviduoti fondą ir įsteigti naują su vienu steigėju — būtent valstybe.

Deividas Soloveičik paskirtas EK remiamo Inovatyvių viešųjų pirkimų ekspertų tinklo nariu

Anot L. Vildžiūno, Lietuvos kultūrinė spauda yra sužlugdyta, ir šiais krizės laikais lieka tik projektinis finansavimas. Spaudos rėmimo fondas tik iš dalies iki 75 procentų remia kultūrinio ir šviečiamojo pobūdžio projektus, tačiau, anot L. Vildžiūno, nėra aišku, iš kur gauti likusius 25 procentus.

Patobulintas eksperto narys Penis ir ju dydzio nuotraukos

Kaip teigia redaktorius, jeigu kaip alternatyvą likusiems 25 procentams padengti traktuotume Kultūros rėmimo fondą, kuriam galima teikti Patobulintas eksperto narys ir gauti paramą iš ten, valstybės kontrolė čia jau įžvelgia dvigubą ar trigubą finansavimo galimybę. Nė vienas projektas praktiškai nėra remiamas pagal realų poreikį.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas nepriklauso Kultūros ministerijai, jis yra įsteigtas pagal Visuomenės informavimo įstatymą ir yra atskaitingas Seimui.

Aplinkos tvarumo ekspertų grupė, palaikanti kiaušinių pramonę - Tarptautinė kiaušinių komisija

Ir dėl to aš, vargšas leidėjas, matau didžiulį privalumą, kad, teikdamas paraišką Patobulintas eksperto narys SRTRF, galiu taip pat teikti paraišką ir į Kultūros rėmimo fondą. Trūksta aiškumo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo atstovo Vytauto Tumėno teigimu, klausant naujojo fondo veiklos modelio pristatymo pagrindinis klausimas kyla, kokie šitos reformos tikslai, kas buvo iki tol blogai ir kaip ši reforma padės pasiekti teigiamų rezultatų.

Kai negirdi argumentų, kodėl naujosios priemonės gali būti geresnės, tada galima įžvelgti, kad reformos yra vykdomos dėl reformos. Pašnekovo teigimu, lieka neaiškus santykis tarp valdybos ir tarybos.

Seimui pateiktas patobulintas 2019 metų PSDF biudžetas

Ekspertus tvirtina 5 valdybos nariai, tad iškyla klausimas, ar gali 5 leidėjai išmanyti visas kultūrinės spaudos problemas, turinio aktualumą ir daug kitų įvairiausių dalykų. Ar tie valdybos nariai galės atrinkti tuos ekspertus? Pašnekovas nesutiko su nuomone, kad būtų geriau panaikinti SRTRF ir steigiamai Menų tarybai Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto siūlymu pervadinta į Kultūros tarybą patikėti visus su fondo veikla susijusius klausimus. Tai aš vadinu tik monopolizacija, o kultūrai daug svarbesnės yra alternatyvos.

Kai įsivyrauja vienas balsas ir vienas autoritetas, tai gresia tam tikrų kitų stilių, meno raiškos būdų galimas nustūmimas.

Juditos Grigelytės VŽ nuotr.

Tikiu, kad iki šiol sukurtas modelis gali puikiai egzistuoti jau vien todėl, kad nėra aišku ir patvirtinta, kad naujieji modeliai tikrai bus geresni, veiksmingesni. Parengė Dalia Rauktytė.