Patikimas narys

EurLex-2 Kita vertus, Sąjungos gamintojai ir jų asociacija pakartojo, kad MIK yra per maža ir kad ji neatspindi nežalingos kainos; kad MIK neproporcingai greičiau mažėjo moduliams nei elementams ir kad PV Insights nebuvo patikimas lyginamasis pagrindas. EurLex-2 suteikti nuolatinę ir patikimą prieigą prie in situ duomenų, visų pirma pagrįstų esamais pajėgumais, kurie valdomi Europos ir nacionaliniu lygiu, ir pasaulinėmis stebėjimo sistemomis ir tinklais. Sustainable energy systems, Sustainable surface transport, Global change and ecosystems , Citizens and governance in a knowledge-based society, EurLex-2 Ji tvirtina, kad tokiomis aplinkybėmis Sappi pareiškimai turėtų būti vertinami atsargiai ir gali būti laikomi patikimais tik tiek, kiek juos patvirtina kiti įrodymai.

Patikimumo užtikrinimo paslaugomis laikomos šios kvalifikuotos ir nekvalifikuotos paslaugos: elektroninių parašų ar elektroninių spaudų sertifikatų kūrimas; interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatų kūrimas; elektroninių laiko žymų kūrimas; elektroninių parašų ar elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimas; elektroninių parašų ar elektroninių spaudų ilgalaikė apsauga; elektroninis registruotas pristatymas.

Patikimas narys

Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūra ir inicijavimas Informaciją apie nacionalinius priežiūros reikalavimus, taikomus kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms kvalifikuotoms arba nekvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms, kaip tai reglamentuota m.

Patikimas sąrašas Bendra informacija apie patikimus sąrašus pagal eIDAS reglamentą Patikimi sąrašai yra esminiai elementai kuriant pasitikėjimą tarp elektroninėje erdvėje veikiančių rinkos dalyvių, leidžiantys patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojams nustatyti esamą ir ankstesnę patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų kvalifikuotumo būseną.

Patikimas narys

ES valstybės narės patikimuose sąrašuose gali skelbti informaciją tiek apie kvalifikuotus ir arba Patikimas narys patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas patikimumo užtikrinimo paslaugas, tiek apie nacionaliniu mastu pripažįstamus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus ir jų teikiamas paslaugas, kurios neįvardytos eIDAS reglamento 3 straipsnio 16 dalyje. Lietuvos patikimas sąrašas Šis sąrašas — tai patikimas sąrašas, į kurį įtraukta informacija apie kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, kuriuos prižiūri Lietuvos Respublika, taip pat informacija apie jų teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, laikantis atitinkamų nuostatų, nustatytų eIDAS reglamente.

Patikimas narys

Tarpvalstybinis elektroninių parašų naudojimas palengvintas m. RRT, matydama poreikį papildomai informuoti juridinius asmenis, kurie informacinėse sistemose elektroniniams parašams tikrinti naudoja automatiniam apdorojimui skirtą patikimą sąrašą skelbiamą XML formatu pagal ETSI TS standartąinformuoja, jog pradėjo teikti elektroniniu paštu Patikimas narys apie atliktus patikimo sąrašo TSL atnaujinimus.

Patikimas narys

Norėdami būti įtraukti į patikimų sąrašų TSL informacinių pranešimų kontaktų sąrašą, galite atsiųsti savo kontaktinius duomenis elektroninio pašto adresu TSL esaugumas. Patikimas sąrašas TSL atnaujinamas po kiekvienos modifikacijos, bet ne rečiau nei kartą per šešis mėnesius.

Patikimas narys