Dydzio ir rusiu nariu nuotrauka

Patelės nuo patinų gali būti atskirtos pjautuvo formos ovipositoriumi, kuris būdingas visiems tikriems žalčiams. Tokių žiogų spalva globoja, o tai dar labiau prisideda prie jų nepastebimo egzistavimo. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kvietimo buvimo ir jame nurodytų datų ambasada netikrina; jeigu kvietime nenurodytas kviečiančiojo ir kviečiamojo asmens giminystės ryšys, reikalingi dokumentai, patvirtinantys pirmos eilės giminystę gimimo liudijimas, santuokos liudijimas ir pan. Rožiniai žalčiai kelis kartus buvo užfiksuoti Anglijoje, taip pat salose prie Australijos žemyno.

Paslaugos mokestis gali būti mokamas tik Baltarusijos rubliais pagal tuo metu galiojantį valiutos kursą.

Nuo paslaugos mokesčio atleidžiami: vaikai iki 12 metų; tam tikrų kategorijų pareiškėjai, patvirtinti Lietuvos ambasados, dėl humanitarinių priežasčių. Konsulinis ir paslaugos mokesčiai mokami tiesiogiai Vizų centre grynaisiais pinigais. Konsulinis mokestis imamas tik eurais, paslaugos mokestis — Baltarusijos rubliais.

Dydzio ir rusiu nariu nuotrauka

Atsisakius išduoti vizą mokesčiai negali būti sugrąžinti, kadangi jie dengia administracinės procedūros kaštus ir yra mokami nepriklausomai nuo priimto sprendimo. Reikalingi dokumentai Ambasada priima dokumentus lietuvių, baltarusių, rusų ar anglų kalbomis.

Naršymo meniu

Dydzio ir rusiu nariu nuotrauka vizos anketą galima naudoti tik lotyniškas raides. Prašymą išduoti vizą nepilnamečiui turi pasirašyti abu jo tėvai jeigu prašymą pasirašė vienas iš tėvų, turi būti pridėtas kito iš tėvų laisvos formos sutikimas.

Dydzio ir rusiu nariu nuotrauka

Išsamesnė informacija apie reikalavimus nuotraukai, prašome spauskite čia Pasas kelionės dokumentas Pasas kelionės dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip tris mėnesius po vizos galiojimo pabaigos; Turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų; Turi būti bent du tušti puslapiai skirti vizoms. Jei pareiškėjas yra trečiosios šalies pilietis, pateikiamas ir dokumentas, įrodantis jo teisėtą buvimą Baltarusijos Respublikoje pagal teisės aktus originalas ir kopija.

Sveikatos draudimas Draudimas turi padengti bet kurias išlaidas, galinčias susidaryti dėl grąžinimo dėl sveikatos priežasčių, mirties atveju, skubios gydytojo apžiūros ir arba skubios pagalbos ligoninėje buvimo valstybių narių teritorijoje metu; Draudimas turi galioti visoje Šengeno erdvės valstybių teritorijoje ir visą numatomo buvimo arba tranzito šiose šalyse laikotarpį draudimas turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo planuojamos kelionės pabaigos ; Minimali draudimo suma yra 30 eurų.

Dydzio ir rusiu nariu nuotrauka

Sudaryta po m. Jei pareiškėjas kreipiasi dėl daugkartinės vizos išdavimo, galima pateikti draudimą tik pirmajai kelionei. Nepilnamečių atveju Pateikiama vaiko gimimo liudijimo kopija.

Kur auga deganti rusula

Jeigu nepilnametis vyksta ne lydimas vieno iš tėvų ar teisėto globėjo, pateikiamas notaro patvirtinto abejų tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo vaikui išvykti iš Baltarusijos, parengto pagal Baltarusijos Respublikos teisės aktų reikalavimus, originalas ir kopija.

Dokumentai, patvirtinantys kelionės tikslą: Lietuvos piliečio arba ES EEE ir Šveicarijos piliečio šeimos nariui sutuoktinis, vaikai, įvaikiai : Lietuvos arba Europos Sąjungos piliečio -tės sutuoktinio -ės pasas ir jo kopija jei nėra originalo, jo nuorašas turi būti paliudytas notariškai ; santuokos liudijimą ir jo kopija; nepilnamečiams iki 18 metų: Lietuvos arba Europos Sąjungos piliečio -tės tėvo motinos pasas ir jo kopija jei nėra originalo, jo nuorašas turi būti paliudytas notariškai ; gimimo liudijimas ir jo kopija.

Dydzio ir rusiu nariu nuotrauka

Artimųjų giminaičių lankymas LIetuvoje: Kvietimas, patvirtintas migracijos tarnyboje pagal kviečiančiojo gyvenamąją vietą. Jei kvietimas — elektroninis, pakanka nurodyti jo numerį, originalo pateikti nereikia. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kvietimo buvimo ir jame nurodytų datų ambasada netikrina; jeigu kvietime nenurodytas kviečiančiojo ir kviečiamojo asmens giminystės ryšys, reikalingi dokumentai, patvirtinantys pirmos eilės giminystę gimimo liudijimas, santuokos liudijimas ir pan.

Tokiais dokumentais yra: kai giminaičiai — tėvai: pareiškėjo santuokos liudijimas jei Jūs keitėte pavardę.

Dydzio ir rusiu nariu nuotrauka